Combat Gauze, Hemostatiskt förband

200 874 kr antal

Skräddarsydd för de behov militära och taktiska sjukvårdare har, kombinerar Combat Gauze™ en gasbinda med ett ej organiskt material som stoppar artär- och venblödningar på sekunder. Fördelen är att den inte reagerar med omgivningen och är inte heller allergiframkallande.

Materialet, som är lätt att forma och inte känns främmande för den medicinska personalen, kan anpassas för alla storlekar och former av skador. Inklusive penetrerande skador. Den är lätt att ta bort i efterhand.