Svalgtuber

För att säkra fria luftvägar hos patienten både med och utan tub har vi ett sortiment av svalgtuber i olika storlekar. Dessa är färgkodade så att de är lättare att urskilja.
Läs mer
Svalgtub 000, 40 mm (Rosa) 10 kr
Läs mer
Svalgtub 00, 50 mm (Blå) 10 kr
Läs mer
Svalgtub 0, 60 mm (Svart) 10 kr
Läs mer
Svalgtub 1, 70 mm (Vit) 10 kr
Läs mer
Svalgtub 2, 80 mm (Grön) 10 kr
Läs mer
Svalgtub, 90 mm (Orange) 13 kr
Läs mer
Svalgtub, 100 mm (Röd) 13 kr
Läs mer
Svalgtub, 120 mm (Lila) 13 kr