Skyltar & Dekaler

Plats där första hjälpen-utrustning eller hjärtstartare förvaras bör märkas ut tydligt med en så kallad nödskylt, det vill säga en skylt med grön bakgrund och vit text/symboler som följer standard för sjukvårdsutrustning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar för hälsa- och säkerhet. Det är också lämpligt att komplettera med hänvisningskyltar till hjärtstartaren / första hjälpen-utrustningen, för att utrustningen snabbt ska hittas i en nödsituation.

Svenska HLR-rådets rekommendation är att platsen där en hjärtstartare förvaras ska vara tydligt markerad med en skylt med symbolen för hjärtstartare. Den innehåller ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet.
Skyltar
Klisterdekaler
Övrigt