OxyBox T1

60-00121 14 000 kr antal

OBS! Syrgasflaskan levereras utan syrgas. OxyBox kan levereras med syrgas. Kontakta oss så berättar vi mer.


Vid en olycka är de första minuterna avgörande för ett lyckat resultat. För att minska skadeverkningar och säkerställa kroppens syrebehov, krävs Syrgas.
Med OxyBox kan 100% syrgasbehandling av sjuka och skadade sättas igång redan på skadeplatsen.
 

VARFÖR 100% SYRGAS?

Rökskadade: det enda sättet att säkerställa kroppens syrebehov, samt att femdubbla utvädringshastigheten av de giftiga rökgaserna.
Dykolycksfall: det enda sättet att säkerställa kroppens syrebehov samt att påbörja och påskynda utvädringen av överskotts kvävet.
Cirkulationsstörningar: det enda sättet att maximera kroppens syrgasförråd samt femdubbla blodplasmans syrgasinnehåll.

OXY-BOX UNIKA EGENSKAPER & FÖRDELAR.

 
Demandventil:
- 100% syrgas
- Tillför alltid önskad syrgasmängd (behovsstyrd)
- Inget onödigt syrgasutsläpp
- Syrgasförrådet räcker längre
- Vid en ventilation av 15 l/minut räcker syrgasen i c:a 66 minuter

Få lösa delar:
- Lättöverskådlig
- Alltid klar att användas
- Kan praktiskt taget användas av ”vem som helst”

 

OBS! Syrgasflaskan levereras utan syrgas. OxyBox kan levereras med syrgas. Kontakta oss så berättar vi mer.

Se även