EasiTex Värmemössa
30 cm

6930-1 15 kr antal

EasiTex engångsvärmemössa med passiv värmehållning. Engångsprodukt med hög värmeisoleringsförmåga. Lätt material och tar liten plats. Produkterna erbjuder vården ett hygieniskt och kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla engångsvärmematerial för att minska risken för hypotermi, smittspridning samt ger ökad komfort för patient.

Standarder och krav:
Uppfyller obligatoriska brandkrav för vårdbäddar enligt SS8760001:2010 och för fibersläpp enligt SS-EN 13795:2011+A1:2013. Värmetestade enligt SS-ISO 5085.1:2004 för vårdbäddar.

Material:
Polypropylen och polyester. Innehåller ej latex.

Mått:
30 cm

Se även