CPR Meter

3 023 kr

801-00140 (Begagnad) 8 248 kr antal

1 st CPR Meter tillgänglig

   

 
Ett hjälpmedel för att kunna träna HLR med god kvalitet eller för att ge den avancerade livräddaren feedback under och efter en räddningsinsats. 

Livräddaren som står inför en patient med hjärtstillestånd, vet att tid och rätt behandling är avgörande för överlevnaden. En förstklassig HLR, kombinerad med tidig defibrillering, är väsentlig för en förbättrad överlevnad. 

Patienter är olika

Riktlinjerna 2010 rekommenderar att patientens bröstkorg komprimeras minst 5 cm. Detta i sig självt är svårt att avgöra för livräddaren och det försvåras ytterligare av att den erforderliga kompressionskraften för patienters bröstkorgar varierar mycket från individ till individ. 
I själva verket visade, Tomlinson et al (2007), att patienters bröstkorgar behöver en kompressionskraft i ett spann mellan 10-55 kg för att nå minsta rekommenderade kompressionsdjup.

CPRMeter


Hur fungerar CPRmeter™?

CPRmeter™ har två inbyggda sensorer: en som mäter acceleration och en som mäter kraft. En avancerad microprocessor mäter kontinuerligt båda dessa parameterar vid kompressioner, en speciell algoritm omvandlar den insamlade datan till meningsfull information.

Accelerometern mäter djupet och hastigheten i bröstkorgens rörelse vid varje kompression och omvandlar detta till ett mått. Trycksensorn mäter den kraft som används under pågående HLR, denna information används i flera syften. Det viktigaste är att livräddaren släpper upp trycket mellan kompressionerna, så att man inte ligger kvar med tryck på bröstet i vilofasen. Detta hjälper livräddaren att ge kompressioner som följer riktlinjerna oberoende av individuella variationer av styvhet i patienters bröstkorgar.

Den robusta konstruktionen och dess tydliga display, gör att CPRmeter passar utmärkt även under svåra förhållanden i en akutsituation.

CPRmeter (3)CPRmeter™ förbättrar möjligheten att bibehålla HLR kompetens

Studier visar att HLR-kunskaper minskar ganska snabbt efter en traditionell HLR utbildning.Tätare repetitionsutbildning och praktiska övningar med kortare intervaller har lyfts fram som metoder för att lösa detta problem. En bra lösning kan vara att träna med låg dos och hög frekvens med hjälp av en CPRmeter™ på en övningsdocka, då kan deltagarna förbättra och underhålla sina HLR kunskaper samtidigt som det hjälper instruktören att enkelt bedöma deltagarnas kompetens. CPR metern hjälper livräddaren att ge kvalitativ HLR genom att ge dynamisk återkoppling på väsentliga HLR parametrar i realtid.