CELOX Rapid Gauze, Hemostatiskt förband

FG08839021 1 238 kr antal

CELOX är en högpresterande chitosanbaserad hemostat som omgående stoppar stora arteriella blödningar på ett säkert och enkelt sätt i tre steg.

CELOX är ett granulat som placeras direkt i ett blödande sår. När CELOX utsätts för tryck bildas en gel-liknande koagel/plugg.

CELOX fungerar oberoende av kroppens normala koaguleringsmekanism och genererar ingen värme.

Militär sjukvård innebär ofta arbete i stressande och ibland livshotande miljöer. Celox RAPID är en ny hemostat som väsentligt har ökat förmågan hos brukare att snabbt stoppa och få kontroll på blödningar. Celox RAPID har vid utnyttjande minskat dramatiskt minskat tidsåtgången till en minut för kontroll och att stoppa kraftig blödning.

Celox RAPID behöver anbringas med tryck under 1 minut när den väl applicerats i sårskadan kan sjukvårdaren förbinda sårskadan snabbare. Detta ger också viktiga minuter vid ett akut omhändertagande som kan läggas på att ta hand om flera skadade vid större skadeplatser.

Celox Rapid är perfekt i personliga sjukvårdsfickor på uniformer, i burna sjukvårdsfickor och används bland annat av Försvarsmakten.

Celox RAPID, Hemostatic Z-Fold gauze strip, innehåller 9 gram av Chito-R.

NSN: 6510016239903