Brännskadeförband

Brännskador och skållningsskador kan drabba anställda på arbetsplatser. Det kan handla om kokande vatten, kemikalier, öppna lågor, het olja, elektricitet med mera. Skaderisker finns vid allt från restauranger till processindustri. Att se till att det finns sterila brännskadekompresser för snabb avkylning borde vara en självklarhet på de flesta arbetsplatser.

 

I vårt sortiment finns brännskadekompresser och brännskadegel av kvalitetsmärket ForBurns, antingen som enstaka förpackningar i varierande storlek eller brännskadelådor i ett par storlekar. 

Läs mer
ForBurns Kompress 5x5 cm 31 kr
Läs mer
ForBurns Kompress 5x15 cm 38 kr
Läs mer
ForBurns Kompress 10x10 cm 40 kr
Läs mer
ForBurns Kompress 20x20 cm 70 kr
Läs mer
ForBurns Kompress 30x30 cm 148 kr
Läs mer
ForBurns Gelförpackning
3,5 g, 5-pack 40 kr
Läs mer
ForBurns Gelflaska, 59 ml 43 kr
Läs mer
ForBurns Gelflaska, 118 ml 60 kr
Läs mer
ForBurns Brännskadelåda, liten 288 kr
Läs mer
ForBurns Brännskadelåda, stor 1 373 kr