BeneHeart C1A - med utomhusskåp

11645 26 894 kr antal

BENEHEART C1A - med utomhusskåp rotaid solid plus innehåller en förvaringslösning i form av ett väggskåp för utom- och inomhusmiljö med larm och värme.
Skåpet är växelströmsdrivet skyddsskåp med en temperaturgivare som aktiveras automatiskt utifrån förinställda värden. Temperaturen kan hållas över noll grader vid temperaturer ned till -25⁰ C. Ett ljudlarm aktiveras då skåpet öppnas. BeneHeart C1A är en robust, lättanvänd och snabb hjärtstartare som kan användas på både barn- och vuxna och som dessutom erbjuder två språk. Hjärtstartaren är halvautomatisk.


BeneHeart är utformad för att vara så användarvänlig som möjligt. Utrustningen vägleder användaren genom hjärt-lungräddning (HLR). Ett pedagogiskt HLR-stöd med takthållare som leder användaren vid hjärt-lungräddning. Volymen justeras automatiskt beroende på omgivande ljudnivåer. Man växlar enkelt mellan läge för vuxen/barn genom en omkopplare. Genom språkknappen växlar man enkelt mellan två konfigurerade språk, svenska/engelska. Hjärtstartaren är robust och ingen väska behövs till hjärtstartaren utifrån dess stabila utformning.


  • BeneHeart genomför självtester varje dag. Om hjärtstartaren inte klarat sin självtest blinkar den rött. Den har IP-klass 55, vilket innebär att det är en robust hjärtstartare, som är damm- och vattenskyddad. Elektroder och batterier har en drifttid stand-by på 4 år vid dagliga självtester. 


Innehåll:
– BeneHeart C1A
– Rotaid Solid Plus 

– Rotaid Solid Plus - Uppvärmningskit för värme

– Handlingsplan

– D-HLR 2.0
– Elektrodkassett (1)
– Batteri (1)
– Bruksanvisning
– 8 års garanti på hjärtstartaren

Dessutom ingår följande kostnadsfritt:

– Skylt "Hjärtstartare 17x23cm"
– Klisterdekal ”Hjärtstartare liten, 7x10cm”


Komplettera gärna med:

Utbildning
I samband med köp av hjärtstartare rekommenderar vi utbildning. I en krissituation är det är alltid en fördel att ha övat hjärt-lungräddning och att använda hjärtstartaren. Till rekommenderad utbildning.