Arbetsblad för
A- & S-HLR,
20-pack

ABSAHLR20 373 kr antal

Förpackning om 20 stycken arbetsblad för A- och S-HLR.


Arbetsbladet underlättar dokumentationen vid ett hjärtstopp. Genom att hela tiden fylla i vad som görs och när, vid avancerad hjärt- och lungräddning, är det lättare att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Det sparar viktig tid som är avgörande. Förr gjordes anteckningar på något som fanns till hands, kanske ett lakan eller en papperslapp. Nu finns ett tydligt och lättanvänt dokument att alltid ha tillhands på akutvagnen. Vi har sett att arbetsbladen bidrar till ett effektivare och mycket lugnare arbetssätt under ett hjärtstopp. Arbetsbladet är även ett bra underlag för att föra journal samt fylla i hjärtstoppsrapporten.

Tillbehör

Se även