Nästub - Nästub inkl glidmedel

PQ-NASTUB-GLIDMEDEL 161 kr antal

Nästub, också känt som näskantarell, rekommenderas som en hjälp för att hålla luftvägarna öppna på en patient som är halvt eller helt medvetslös och har en intakt svalgreflex.

Sitter bättre vid transporter och tolereras bättre än en svalgtub.

Levereras med traditionellt glidslem som gör införandet enklare.