A- och S-HLR Hjälpmedel

Dess hjälpmedel är till för sjukvårdspersonal och är tänkt som en lathund för att lättare kunna följa HLR-rådets riktlinjer. Den fungerar både vid defibrilleringsbar rytm och icke defibrilleringsbar rytm.

Stickorna ger ökad trygghet åt dig och dina kollegor samt vinst av dyrbara sekunder åt patienten medan srbetsbladet är tänkt att underlätta dokumentationen vid ett hjärtstopp. Genom att hela tiden fylla i vad som görs och när är det lättare att göra rätt sak vid rätt tidpunkt.
Läs mer
A-HLR Sticka,
5-pack 298 kr
Läs mer
S-HLR Sticka,
5-pack 298 kr
Läs mer
S-HLR Sticka,
10-pack 398 kr
Läs mer
Arbetsblad för
A- & S-HLR,
10-pack 198 kr
Läs mer
Arbetsblad för
A- & S-HLR,
20-pack 298 kr