HLR

HLR står för hjärt-lungräddning. När en person drabbas av ett hjärtstopp kan man hjälpa hjärtat att pumpa runt och syresätta blodet i kroppen med hjälp av HLR. Hjärt-lungräddning minskar risken för syrebrist i kroppens viktiga organ. HLR kan också öka förutsättningarna för att lyckas återstarta hjärtat med en hjärtstartare.


Om en person har ett misstänkt hjärtstopp startar man HLR:1. Kontrollera om personen går att väcka.

2. Kontrollera om personen andas.

3. Larma 112 och berätta vad som hänt, var du befinner dig och vem du är.

4. Starta HLR genom att ge 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar. Om det finns en hjärtstartare tillgänglig ska den så fort som möjligt kopplas upp på personen. Fortsätt att göra HLR med så få avbrott som möjligt och följ hjärtstartarens instruktioner.Att göra HLR är jobbigt därför är det bra om man är fler som kan hjälpas åt. Om man byter av varandra ungefär varannan minut så orkar man behålla rätt takt och kraft i kompressionerna så att hjärt-lungräddningen blir så effektiv som möjligt.

HLR-konsulten.se kan du läsa mer ingående om hur man gör HLR och hur stegen ovan bör utföras.