Första Hjälpen

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling.


L-ABC

När man söker på nätet på första hjälpen så kommer det ofta upp olika bokstavskombinationer så som L-ABC och L-ABCDE. Detta är bokstäver som är ett komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. L-ABC-tänket riktar sig till allmänheten.


L – Livsfarligt läge

Kontrollera olycksplatsen. Vad har hänt? Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”hjälparen” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen? Vid "livsfarligt läge" måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.


A – Andning

Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning, starta HLR. Finns ingen andning så stannar man vid bokstaven A. Andas personen så jobbar man vidare med B. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.


B – Blödning

Finns det tecken på blödning utvärtes eller invärtes? Blödningar utvärtes bör åtgärdas med tryckförband alternativt ett skyddande förband.Tecken på invärtes blödning är blånader, smärta, blek och kallsvettig, frossa, snabb ytlig andning.


C – Chock-Cirkulationssvikt

Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning. Så här förebygger man cirkulationssvikt:


Låt personen ligga ner, i planläge, och försök att hålla den skadade lugn.

Se till att den skadade personen behåller sin kroppstemperatur genom att lägga på filtar, tröjor och jackor på och under den skadade.

När man har jobbat sig igenom L-ABC är det bra om man kan göra en helkroppsundersökning och känna igenom kroppen från topp till tå. Man kan då upptäcka fler eller oupptäckta skador.


Svenska Första hjälpen-rådet

Första hjälpen-rådet ingår Röda Korset; Svenska livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och HLR-rådet. Rådet uppmanar att all första hjälpen utbildning ges av högsta möjliga kvalitet och utföras enligt aktuella riktlinjer och bästa metod.


Det finns många typer av första hjälpen-utbildningar och nu har Svenska Första hjälpen-rådet arbetat fram svenska riktlinjer för första hjälpen. Dessa riktlinjer är omarbetade för att passa i Sverige. Första hjälpen-rådet rekommenderar att minst följande ska ingå i en grundläggande första hjälpen-utbildning:

•  Vidta säkerhetsåtgärder, bland annat att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma

•  Observera vitala tecken (från första bedömning till fortsatt övervakning)

•  Första hjälpen vid luftvägsstopp

•  Första hjälpen vid hjärtstopp

•  Första hjälpen vid medvetslöshet

•  Första hjälpen vid stroke

•  Första hjälpen vid bröstsmärtor

•  Första hjälpen vid cirkulationssvikt

•  Första hjälpen vid allvarlig blödning

•  Första hjälpen vid brännskador samt frätskador

•  Första hjälpen vid anafylaktisk chock

•  Första hjälpen vid akuta diabeteskomplikationer

•  Ge psykosocialt stöd i en akut situation