EmOx

EM1000 4 680 kr antal

EmOx är ett syrgassystem som är tillverkat och utvecklat i Sydafrika för att kunna erbjuda syrgas under extrema förhållanden där traditionella system inte alltid passar in.

Systemet är både CE- och FDA-godkänt och används redan idag på många håll i världen.

Det enda som behövs är att tillföra vatten. emOx börjar producera syrgas på mindre än 30 sekunder som sedan kan ges till patienten.

EmOx är ett bärbart lättviktssystem som genom en kemisk reaktion producerar syrgas med en koncentration av 99,7 %. Reaktionen startas genom att hälla 450 ml kranvatten i en 3-liters cylinder av hårdplast tillsammans med 300 gram sodiumperkarbonat (vitt pulver) och 7 gram mangan (svart pulver). En fuktenhet i toppen av plastcylindern som innehåller 50 ml vatten fuktar syrgasen innan den leds ut i slangen och vidare till ansiktsmasken på patienten.

Varje emOx-enhet består av:
• 1 bärväska i nylon
• 1 speciellt designad plastcylinder med bruksanvisning och inbyggd fuktenhet
• 3 x 15 minuter vitt pulver
• 3 x 15 minuter svart pulver
• Ansiktsmask med en 1,5 m lång plastslang
• 1 tom vattenflaska

Den totala vikten är 1,7 kg. Det tar mindre än 30 sekunder att aktivera det användarvänliga systemet. När emOx är aktiverat levererar det syrgas under minst 15 minuter. Om mer syrgas behövs, töm plastcylindern och gör om aktiveringsprocessen.

Tillbehör