Skyltar & Dekaler

Plats där första hjälpen-utrustning eller hjärtstartare förvaras bör märkas ut tydligt med en så kallad nödskylt, det vill säga en skylt med grön bakgrund och vit text/symboler som följer standard för sjukvårdsutrustning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar för hälsa- och säkerhet. Det är också lämpligt att komplettera med hänvisningskyltar till hjärtstartaren / första hjälpen-utrustningen, för att utrustningen snabbt ska hittas i en nödsituation.

Svenska HLR-rådets rekommendation är att platsen där en hjärtstartare förvaras ska vara tydligt markerad med en skylt med symbolen för hjärtstartare. Den innehåller ett vitt hjärta med en blixt i samt ett vitt kors i övre högra hörnet.
Läs mer
Skylt - Hjärtstartare 21 x 30 cm 80 kr
Läs mer
Skylt - Här finns hjärtstartare 15 x 21 cm 60 kr
Läs mer
Skylt - Närmaste hjärtstartare 15 x 24 cm 60 kr
Läs mer
Skylt - Hänvisningsskylt Hjärtstartare 50 x 12 cm 98 kr
Läs mer
V-Skylt Hjärtstartare 33 x 23 cm 480 kr
Läs mer
Skylt - LIFEPAK Hjärtstartare 98 kr
Läs mer
Skylt - LED Hjärtstartare 1 800 kr
Läs mer
Skylt - LED Nödutrymning 1 395 kr
Läs mer
Informationsskylt - Hjärtstartare 26 x 11,5 cm 232 kr
Läs mer
Väggskylt - AED 23 x 15 cm 327 kr
Läs mer
Skylt - Pil 21 x 9 cm 60 kr
Läs mer
Skylt - Första Hjälpen 21 x 30 cm 80 kr
Läs mer
Skylt - Ögondusch 21 x 30 cm 80 kr
Läs mer
Skyltfäste 18 kr
Läs mer
Klisterdekal - Lokalen är utrustad med hjärtstartare 10,5 x 14,8 cm 28 kr
Läs mer
Klisterdekal - Hjärtstartare stor 21 x 30 cm 36 kr
Läs mer
Klisterdekal - Hjärtstartare mellan 10,5 x 15 cm 28 kr
Läs mer
Klisterdekal - Hjärtstartare liten 7 x 10 cm 18 kr
Läs mer
Klisterdekal - Bussen är utrustad med hjärtstartare 10,5 x 14,8 cm 28 kr
Läs mer
Klisterdekal - Hjärtstartare reflex liten 7 x 10 cm 36 kr
Läs mer
Klisterdekal - Hjärtstartare reflex liten (extra stark) 106x150 mm 68 kr
Läs mer
Klisterdekal - Hjärtstartare reflex (extra stark) A4 259 kr
80 kr
Läs mer
Båtvimpel Rektangulär 96 kr
80 kr
Läs mer
Båtvimpel Triangulär 96 kr